06.04.2018

ЕЛЕКТРО АВАРИИ ЗА СОФИЯ

Електро аварии за  СОФИЯ

Ел.аварии за София

Ние сме най добрите  в областта. Основната ни  дейност е авариини електро услуги/

ел.услуги/ и електротехнически усуги е проектиране , изграждане и ремонт на електрически инсталации.

Фирмата ни ВМД 2012 ЕООД  предлага  проектирането до доставката и техния монтаж и демонтаж телефон. за контакти.

Фирмата ни извършва следните електро услуги и електротехнически услуги/ел.услуги/, както и авариини и спешни ремонти:

Електро услуги и Електротехнически услуги
– проектиране, изграждане и ремонт на електрически инсталации/ел.инсталации/ в сгради,помещения,апартаменти, както и спешни неотложни аварии;
– изграждане и ремонт на всички видове електроинсталации/ел.инсталации/ в промишлени, обществени и жилищни сгради;
-изграждане и ремонт на всички видове електрически табла/ел.табла/ за офисно, жилищно и промишлено строителство;
– изграждане проектиране и ремонт на интериорно декоративно осветление;
– проектиране и изграждане на слаботокова инсталация;
– изграждане на пожароизвестителни системи;
– изграждане на звънчево домофонни системи;
– изграждане сигнално охранителни системи;

-Електро аварии/ел.аварии/ подмяна на изгорели кабели ,табла и монтиране на нови.

– проверка и измерване на електро инсталация схеми и разкриване на злоупотреби.

-Авариен електротехник

-Посещение по домовете

ЕЛЕКТРО АВАРИИ ЗА СОФИЯ

ЕЛЕКТРО АВАРИИ ЗА СОФИЯ